כניסה למערכת

עמוד ראשי > שירותים לסוכן > תהליכי תפעול וסליקה
שירותים לסוכן

מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

  • דירות
  • מקיף למשאיות
  • חובה
  • צד ג'
  • משרד
  • מחירון לוי יצחק
  • פורמלי מגדל
  • נסיעות לחו"ל
אורלנט ליד אורלנט מקיף

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

א+
א-

תהליכי תפעול וסליקה

מגוון הפתרונות המודולריים של חברת Pay-it עבור סוכני ומעסיקי סוכנות אורלן לתהליכי תפעול וסליקה מותאמים לממשק המעסיקים החדש ולרגולציה העדכנית.

אנו שמחים להציג בפניכם את פתרונות חברת Pay-it אשר פעולת כגורם מתפעל פנסיוני הנותן שרותי תפעול, סליקה ובקרה למעסיקים ,סוכנים ובתי סוכנים בתחום הפנסיוני www.pay-it.co.il

החברה הוקמה בשנת 2016 על ידי זיו ריקלין – רו"ח בעל ידע, ניסיון ומומחיות רבה בתחומים אלו לאחר
פעילות של למעלה מ – 15 שנים בהן ניהל במספר תפקידים בדירוג סמנכ"ל את מערכי הגביה ותפעול של
קבוצות הביטוח הגדולות בארץ קבוצת כלל וקבוצת מגדל לרבות בסוכנויות קבוצת מגדל.
לחברה מומחיות ייחודית בנושא ממשק המעסיקים )תקנות התשלומים( לאור היכרות מעמיקה עם כל המערכות ונותני השירותים גם "בעידן החדש" וגם לאורך שנים רבות בתחומי הגביה המסורתיים.

הנכם מוזמנים להצטרף ל – 150 סוכנים ולמעלה מ – 650 מעסיקים להם למעלה מ – 20,000 עובדים
אשר כבר נהנים משירותי הסליקה ובקרה של חברת Pay-it
השירותים כוללים מספר פתרונות מגוונים וחדשניים כמו גם היכולת לספק מענה לצרכים ייחודיים ומותאמים
אישית ללקוח לאור העובדה שאנו למעשה עוסקים בכל תחומי התפעול סליקה ובקרה.
✓שירותי סליקה מותאמים לממשק המעסיקים והרגולציה העדכנית.
✓בקרת ממשק המעסיקים וטיפול בשגויים מול המגופים המוסדיים, מעסיקים, סוכנים וכד'.
✓ איסוף מידע לצבירות פיצויים )טופסי עזר ל – 161 ( לרבות טיפול בהפקדות כספים חסרות.
✓ניהול מרכזי של פעילות המעסיק מול הסוכנים במקרים בהם לעובדי המעסיק מספר רב של סוכנים וקיים קושי להתנהל    מול כולם בתהליכי עזיבה, העלאות שכר, חל"ד, חל"ת, רילוקיישן, ניוד וכד'.
✓בקרה על איכות ושלמות הטיפול בסליקת תשלומים אשר מבוצעים על ידי מתפעלים אחרים/שונים.
✓טיוב והתאמת מבנה התיק הפנסיוני של עובדי המעסיק בין מערכת השכר ומערכות הגופים המוסדיים.
✓ תמיכה , ייעוץ וליווי לסוכנים ומעסיקים בכל הנוגע לתפעול וסליקה פנסיוניים.

חבילת השירותים המרכזית – שירותי סליקה ובקרה למעסיקים

להלן מפרט השירותים המוצע למעסיקים בנושאי סליקה ובקרה אותו ניתן לרכוש באופן מודולרי הן מבחינת רכיבי השירות והן מבחינת אופן הביצוע.
1.11.1 . היערכות מקדימה לפעילות סליקה עפ"י ממשק מעסיקים
פעילות זו מהווה למעשה טיוב ראשוני של תשתיות המידע במערכות השכר אצל המעסיק אל מול מאפייני המוצרים הפנסיונים של עובדיו בגופים המוסדיים השונים.
מטרתה להבטיח התנעה דיגיטלית של תהליכי סליקת כספי דמי הגמולים של עובדי המעסיק לגופים המוסדיים באיכות המיטבית, שירות זה כולל את הפעילויות הבאות :
• קבלת מידע מהמעסיק של נתוני התיק הפנסיוני של עובדי המעסיק ממערכת השכר שלו.
• קבלת מידע מהגופים המוסדיים על בסיס טופסי ייפוי כח חתומים של המעסיק עבורנו או בסיוע הסוכן בדבר תמהיל התיק הפנסיוני של כל עובדי המעסיק במערכות המידע של הגופים המוסדיים.
• הצלבה בין נתוני מערכות השכר ונתוני מערכות הגופים המוסדיים לגבי מבנה והרכב התיק הפנסיוני ברמת כל רכיב  שכר הן של חיסכון והן של כיסויים ביטוחיים.
• העברת מידע אודות הפערים בצד מערכת השכר ו/או בצד המערכות בגופים המוסדיים למעסיק או לסוכן לצורך בדיקה   מה המידע המדוייק ועדכני והחלטה כיצד לטפל בפערים.
• קבלת קובץ גביה מעודכן מהמעסיק לאחר התיקונים במערכת השכר ובדיקת תקינות ושלמות.
 1.21.2 . סליקה שוטפת
פעילות זו כוללת את כל שלבי הטיפול דיווח ותשלום דמי הגמולים של מעסיקים בגין עובדיהם
לרבות קבלת היזונים חוזרים כפי שנקבעו בהוראות אגף שוק ההון במסגרת תקנות התשלומים.
להלן מרכיבי שירות זה :

• קליטת קובץ ממשק מעסיקים במבנה אחיד למערכת ייעודית המותאמת לעבודה בהתאם לדרישות תקנות התשלומים, קליטת הקובץ יכולה להתבצע במספר אפשרויות :
✓ טעינת קובץ במבנה ממשק מעסיקים אשר נתקבל מהמעסיק באמצעות דוא"ל וטעינתו על ידי עובדי חברת Pay-it למערכת תקנות התשלומים.
✓ קבלת קובץ במבנה אחר , התאמתו וקליטתו על ידי עובדי חברת  Pay-it  למערכת תקנות התשלומים.
✓ עיבוד ובדיקת הקובץ במערכת הסליקה ומשלוח "דרישת תשלום" המפרטת כמה לשלם לכל גוף מוסדי תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת הקובץ מהמעסיק.

קיימת גם אופציה להכין את קובץ התשלומים לגופים המוסדיים במבנה מס"ב ספקים לביצוע התשלום בפועל של דמי הגמולים לגופים המוסדיים השונים במס"ב.
• פיצול קובץ ממשק המעסיקים לקופות הגופים המוסדיים ושליחת כל חלק לגוף המוסדי המתאים באופן מאובטח ובהתאם לדרישות הרגולציה.
• קליטת קבצי ההיזונים החוזרים לסוגיהם )ראשוני, מסכם, מסכם חודשי(.
• הצגת המידע שנתקבל בקבצי ההיזונים החוזרים תוך הדגשה/הפרדה של רשומות אשר לא נקלטו באופן תקין וציון הסיבה לכך.
• מתן כלים לניתוח ופילוח המידע בחתכים ניהוליים מתאימים.
1.31.3 . טיפול בשגויי קליטה

פעילות זו כוללת טיפול תפעולי מאוד מקצועי בתוצרי פעילות הסליקה השוטפת אשר לא נקלטו באופן
תקין בגופים המוסדיים )מידע נוסף בנספח ב' - "חוכמת השגויים"(.
הסדרת הטיפול בכל אותם "שגויי היזונים חוזרים" אשר דווחו בממשקים המתקבלים מהגופים המוסדיים הכרחי ומצריכה מגוון רחב של פעולות להן נדרש ידע מקצועי, הבנה כיצד ניתן להסדירן באופן נכון ויעיל, היכרות מעמיקה עם שיטות ותהליכי העבודה השונים בגופים המוסדיים השונים וכמובן יסודיות ואחריות לסגירת מעגל טיפול, שירות זה כולל את הפעילויות הבאות :
• טיפול שיטתי ברשומות אשר לא ניתן בגינן אישור מהגוף המוסדי כי נקלטו באופן תקין.
• במסגרת הטיפול כאמור יבוצע ניתוח מקצועי של סיבת אי קליטת כל רשומה, הבנה מה נדרש לבצע לצורך הסדרת קליטתה באופן תקין והפניית הפעילות הנדרש להסדרה לגורם המתאים – מעסיק / עובד / גוף מוסדי / סוכן / יועץ פנסיוני .
•מעקב טיפול עד להסדרת הטיפול וקבלת חיווי מהגוף המוסדי כי התנועות נקלטו באופן תקין.
1.41.4 . מידע לטופסי 161פעילות זו כוללת את איסוף המידע מהגופים המוסדיים למילוי טופסי 161 לעזיבות עבודה ופרישת עובדים לרבות בדיקת רצף ושלמות הפקדות המעסיק ב – 12 החודשים האחרונים.

 עלויות
להלן פרוט עלויות השירותים :
היערכות מקדימה ופעילויות הקמה - עלות של חודש שוטף (חד פעמי)
שירותי סליקה ,בקרת ממשקים ומידע לטופסי 161 (שוטף חודשי) :
מעסיקים 1 עד 5 עובדים = 175 ₪
מעסיקים 6 עד 10 עובדים = 225 ₪
מעסיקים 11 עד 20 עובדים = 300 ₪
מעסיקים 21 עד 50 עובדים = 400 ₪
מעסיקים מעל 50 עובדים = 8 ₪ לעובד

הערה :
למען הסר ספק מדובר בשירות מותאםלממשק מעסיקים הכולל את כל הפעולותמקצה לקצה כולל טיפול בשגויים וטופסי עזר ל – 161
מעסיק לו מספר ח.פ התמחור הינו ברמת כל ח.פ בנפרד היות ובגין כל ח.פ תהליך הסליקה ובקרה הינו נפרד לגמרי.

 

שותפים עיסקיים